Dagelijkse woord

zondag 21 juli 2019 - 2 Kronieken 16:9

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. -- 2 Kronieken 16:9