bijeenkomst november

Aanmelden

Dagelijkse woord

zondag 25 augustus 2019 - Hebreeen 12:3

Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. -- Hebreeen 12:3