Peter Briscoe

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst van Andere Zaken op woensdagochtend 12 juni 2019 in Ottoland. We beginnen om 7.00 uur en eindigen om 8.30 uur.

Spreker deze morgen is Peter Briscoe.
Hij zal spreken over de Big Five van je onderneming en daarbij de vraag behandelen hoe je vermogen opbouwt in je onderneming.

Kom langs voor een goed ontbijt en kom vooral langs voor inspiratie voor uw werkzame leven. Neem ook uw vrienden en kennissen mee.

Datum: 12 juni 2019
Aanvang en eindtijd: 7.00 - 8.30 uur
Locatie: Het Dorpshuis, Stadhoudersplein 8 in Ottoland
Kosten: 20 euro.
De vergoeding voor de bijeenkomst van 20 euro is niet toereikend voor een sluitende exploitatie (kosten Dorpshuis, kosten spreker, kosten website). Voor de advertenties hebben we een sponsor. Mocht u bereid zijn een vrije gift te doen, dan wel wenst u een hoger bedrag dan 20 euro te betalen, dan is dit zeer welkom.  Voelt u zich echter niet verplicht!   
Indien u een gift wenst te doen, kunt u deze overmaken op rekeningnummer NL35 RABO 0162 3771 34 ten name van Stichting Salomo.

Op verzoek van de gemeente graag niet parkeren voor de ingang van de begraafplaats.

Aanmelden

Dagelijkse woord

dinsdag 21 mei 2019 - Efeziers 3:20-21

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21