Jaap en Coby van Eeuwijk

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst van Andere Zaken op woensdagochtend 17 juni 2020 in Ottoland. We beginnen om 7.00 uur en eindigen om 8.30 uur.

Deze ochtend hopen Jaap en Coby van Eeuwijk hun bijzondere verhaal met ons te delen, waarin God zich meerdere keren op heel bijzondere wijze aan hen heeft laten zien.

Datum: 17 juni 2020
Aanvang en eindtijd: 7.00 - 8.30 uur
Locatie: Het Dorpshuis, Stadhoudersplein 8 in Ottoland
Kosten: 20 euro.
De vergoeding voor de bijeenkomst van 20 euro is niet toereikend voor een sluitende exploitatie voor de kosten (kosten Dorpshuis, kosten spreker, kosten website). Voor de advertenties hebben we een sponsor. Mocht u bereid zijn een vrije gift te doen, dan wel een hoger bedrag dan 20 euro wensen te betalen, dan is dit zeer welkom.  Voelt u zich echter niet verplicht!   
Indien u een gift wenst te doen, kunt u deze overmaken op rekeningnummer NL35 RABO 0162 3771 34 ten name van Stichting Salomo.

Op verzoek van de gemeente graag niet parkeren voor de ingang van de begraafplaats.

Aanmelden

Dagelijkse woord

dinsdag 07 april 2020 - Job 28:28

Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht. -- Job 28:28